SQZ s.r.o.

SQZ s.r.o.

Laboratoře stavebních hmot, zkoušky kameniva, zkoušky zemin a zemních vrstev, zkoušky směsí pro podkladní vrstvy stmelené i nestmelené, zkoušky betonů, stříkaných betonů a betonových konstrukcí, zkoušky asfaltových směsí a hotových asfaltových konstrukcí, odtahové zkoušky, autorizované měření hluku, autorizované měření prašnosti, měření koncentrace škodlivin na povrchu i v podzemí, měření emisí stavebních strojů, měření půdního radonu a radonu ve stavbách

Directory powered by Business Directory Plugin